Priser och villkorPriser och villkor

Som kund i Danske Bank ska det vara lätt att förstå vad du betalar för. Du ska också utan problem kunna hitta de villkor som gäller för våra produkter och tjänster. På dessa sidor får du en bra överblick över priser och villkor.

Under priser och villkor hittar duUnder priser och villkor hittar du

Priser
Här hittar du priser för våra tjänster och produkter.Priser
Villkor
Här hittar du villkor för bankens tjänster och produkter.


Villkor
Information om Distansavtal
Här hittar du de speciella rättigheter du har om du gjort din beställning via telefon eller internet.

Läs mer
Tidregler för betalningar
Här hittar du de regler som gäller för hur lång tid en betalning får ta. Även kallat ”cut-off tider”.
Tidregler för betalningarTime Rules for Payments

Gå vidareGå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och se hur enkelt det är att bli kund i banken?

Jag vill bli kund
Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
 
Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Org.nr. 516401-9811, står under tillsyn av det danska Finanstilsynet. Läs användarvillkor och cookies och behandling av personuppgifter.