Cash Management Optimering

Syftet med Cash Management Optimering är att frigöra resurser och göra ditt företag mer lönsamt. Vi gör en analys av rutiner och processer och ser vad som kan förbättras nu och framöver. Våra specialister gör en grundlig och strukturerad genomgång av ditt företag. De identifierar och ersätter ineffektiva rutiner inom försäljning, inköp, personal och likviditet. Till exempel går många manuella och pappersbaserade rutiner att ersättas med elektroniska och automatiska. Resultatet blir att resurser frigörs och att likviditeten stannar i bolaget.
 
Lönsamt
Likviditeten stannar i företaget. Bland annat genom att ränteutgifterna minskar och ränteintäkterna ökar. Dessutom ser vi till att dina utgifter för påminnelser och dröjsmål elimineras i största möjliga utsträckning.

Analys
Du får en genomgripande genomgång av företaget. Det gör att du lättare kan möta framtida utmaningar.

Outsourcing
Genom att styra om betalflödena till elektronisk data kan faktureringen outsourcas. Det frigör resurser.

Specialisthjälp
Du får tillgång till all expertkompetens och erfarenhet som finns i Danske Bank.
Cash management - Utbetalningar
Våra utbetalningstjänster förbättrar din likviditet eftersom du får ränteintäkter, slipper betala påminnelseavgifter och dröjsmålsränta.

Lön
Betalningar till utlandet
Blankettbetalningar
Leverantörsbetalning
Skatter
Vill du veta mer om Cash Management
Läs mer om fördelarna för ditt företag om du använder Danske Banks Cash management-lösningar.

Ladda ner PDF (på engelska)