e-faktura

Med e-faktura kan ditt företag enkelt och mer miljövänligt skicka elektroniska fakturor till både privatpersoner och företagskunder. På samma sätt kan ni även ta emot  elektroniska fakturor från era leverantörer. E-faktura är med andra ord ett enklare, säkrare och smartare sätt att hantera ditt företags fakturor. Era kunder, både företag och privatpersoner, kan via sin internetbank med ett enkelt klick se och betala sina e-fakturor.​
 
Det går lika bra att skicka som att ta emot e-fakturor. Tjänsten hanterar både utgående leverantörsfakturor och inkommande kundfakturor.
 
När du skickar e-faktura
Hantering av utskrifter, kuvertering och frankering försvinner. Det blir färre fel eftersom den exakta betalningsidentiteten på fakturan underlättar avstämningsarbetet. Dessutom får du snabbare påminnelseprocess och förbättrad likviditetsstyrning.
 
När du tar emot e-faktura
Ditt manuella arbete minskar när fakturor tas emot och betalas. Du kan ta emot och betala fakturan direkt i Business Online eller ta emot fakturan på fil. Detta medför att du eliminerar fel vid inmatning av fakturainformation vid betalning eller i ekonomisystemet. Dessutom har du möjlighet till automatiserad ordermatchning och elektronisk arkivering.

Gå vidare

Cash management - Utbetalningar
Våra utbetalningstjänster förbättrar din likviditet eftersom du får ränteintäkter, slipper betala påminnelseavgifter och dröjsmålsränta.

Lön
Betalningar till utlandet
Blankettbetalningar
Leverantörsbetalning
Skatter
Ansök om lån eller kredit