Kontraktsbelåning

Kontraktsbelåning är en rörelsekredit som innebär att du belånar era hyres-, leasing- eller avbetalningskontrakt. Då kan hela eller delar av kapitalet frigöras direkt. Förutom belåningen innehåller tjänsten också administration som sköts av vår samarbetspartner Emric AB. Tjänsten innebär registrering av kontrakt, avisering, påminnelsehantering, likvidhantering, dröjsmålsräntedebitering, reskontrabokföring och support till era kunder.
 

Kontraktsbelåning förbättrar dina affärer.

Ökad flexibel likviditet
Ditt rörelsekapital kan frigöras. Kontraktsbelåning fungerar som en flexibel checkkredit. Du nyttjar krediten vid behov.

Ökade förtjänstmöjligheter
Du bestämmer själv räntan och har möjlighet att påverka räntemarginalen. Tidigare tecknade kontrakt ger dig löpande intäkter.

Ökade försäljningsmöjligheter
Du tar själv kreditbeslutet och skriver kontrakt med kunden. Du kan erbjuda finansiering direkt och kan avsluta affären utan fördröjning. Kunden behöver inte vänta på besked.Gå vidare

Danske Finans Online

Logga in


Beställ Företagskonto
Kontot omfattar det mesta ditt företag behöver: bankgiro, leverantörsbetalningar, bankgirolön, internetbank Business Online samt ett företagskort.

Beställ Företagskonto