Lån och krediter

Vi kan erbjuda ett flertal olika finansieringslösningar. Vad du ska välja beror på en rad omständigheter. Till exempel om företaget ska växa, investera i nya maskiner eller utjämna kapitalflödet i den dagliga verksamheten. Naturligtvis hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ditt företags behov.

En investeringskredit används för att finansiera en investering och kan vara i form av ett lån, en leasing eller en avbetalning.

En rörelsekredit är en löpande kredit. Den kan underlätta löneutbetalningar och andra löpande utgifter.
 

Banklån
Om din investering behöver finansieras med externt kapital är banklån ett bra alternativ. Banklånet löper för det mesta med en rörlig ränta som följer det allmänna ränteläget.

Vi kan även erbjuda lån i utländsk valuta för att hjälpa ditt företag att undvika valutarisker i en utlandsinvestering.

Banklån kan vara en byggsten i företagets kreditram med banken, en så kallad Multi Option Facility.

Läs mer om Multi Option Facility

Leasing
Leasing innebär att du hyr din utrustning med full nyttjanderätt. På så sätt undviker du att binda eget kapital. Lös egendom som fordon, IT-utrustning och annan produktionsutrustning kan med fördel finansieras med leasing.

För dig som leastagare är leasingavgiften fullt avdragsgill mot rörelsens resultat. Du betalar en leasingavgift per månad eller kvartal. Objektet fungerar normalt som enda säkerhet varför du kan använda företagets övriga säkerheter till andra finansieringar.

Läs mer om leasing

Avbetalning
Avbetalning kan användas vid de flesta finansieringar av lös egendom. Till exempelfordon och lantbruks- och skogsmaskiner. Objektet ägs av dig som kund medan banken har återtaganderätt. Därmed fungerar objektet normalt sett som den enda säkerheten.

Redovisningsmässigt fungerar avbetalning som ett vanligt banklån och objektet skrivs av i ditt företags bokföring. Det är du som kostnadsför räntor och gör avskrivningar.

Avbetalningsplanen kan anpassas till förändringar i ditt företags likviditet och om företagets verksamhet förändras kan du när som helst lösa kontraktet.
Läs mer om avbetalning

Fastighetskrediter
Vi har lång erfarenhet av fastighetsfinansiering och kan hjälpa ditt företag med skräddarsydda lösningar för affärs-, bostads- och industrifastigheter.

Vi erbjuder lån med bunden ränta upp till 9 år och lösningar där vi kombinerar rörliga och bundna räntor.

Fastighetskredit kan vara en byggsten i företagets kreditram med banken, en så kallad Multi Option Facility.

Gå vidare

Har ditt företag överskott på kapital?
Placeringar handlar om att få företagets pengar att växa. Vi visar hur.

Läs mer om placeringar
Läs mer om Leverantörssamarbeten