Autogiro Online

När ditt företag är betalningsmottagare i svenska Autogirot har du funktioner här för att förenkla ditt arbete med medgivanden och betalningar.

Du använder Autogiro Online som ett komplement till det underlag som du skickar/tar emot i fil. I Autogiro Online finns funktionalitet för allt utom att skicka in betalningsorder, så om du vill kan du sköta det mesta online.

Autogiro Online är uppbyggd av tre moduler, och du väljer modul utifrån hur handläggarna ska arbeta och vilken behörighet de ska ha.

 
  • Du har tillgång till den senaste informationen om dina kunder som betalar via Autogiro.

  • Du kan enkelt registrera t ex nya medgivanden eller ta bort en betalningsorder.

Gå vidare

Autogiro
Om du har återkommande inbetalningar får du en effektiv process med Autogiro.

Läs mer om Autogiro
Lär dig mer om Business Online
Läs mer om alla möjligheter du får med Business Online, när du vill uträtta företagets bankärenden online.

Läs mer om Business Online