Pension och försäkringar

Vi kan hjälpa dig så att dina medarbetare har rätt försäkringslösning vid sjukdom, olycksfall eller vid dödsfall. Våra försäkringsspecialister på bankkontoren hittar rätt försäkringsupplägg för dig och dina medarbetare. Som arbetsgivare är det av största vikt att ta ansvar för att medarbetarna har rätt pensionslösning och försäkringsskydd.

Danica Pension är ett nytänkande försäkringsbolag i Danske Bankkoncernen. Till exempel skapade vi den fria flytträtten. Naturligtvis kommer vi fortsätta att utveckla försäkringsbranschen. Vi anser att det är en självklar rättighet för dig och ditt företag att kunna förfoga över det pensionskapital ni har byggt upp. Vi vill fortsätta att förbättra och förenkla villkoren för kundernas bästa. Att pensioner och försäkringar går från otydlighet och snårighet till tydlighet och självklarhet.

Danica Pension har tjänstepensionslösningar som passar företag både med och utan kollektivavtal. Vi har koncept för så kallade "tiotaggare", alltså de som tjänar mer än tio basbelopp per år. Vi har också lösningar för att växla lön eller bonus mot en tjänstepension.

Läs mer om Pension och försäkringar på Danicas hemsida

Tel 0752-48 10 00
Fax 0752-48 47 25

kundservice@danica.se

Gå vidare

Kontakta Danske Bank
Ta reda på vad Danske Bank kan erbjuda.

Kontakta en av våra rådgivare
Danske Bank
Danske Bank i Sverige är en del av Danske Bank-koncernen.

Läs mer om Danske Bank-koncernen