Kapitalförvaltning

Som del av Danske Bank är vi en av Nordens största kapitalförvaltare. Vi har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och förvaltar idag mer än 670 miljarder kronor. När du väljer oss får du en långsiktig och aktiv förvaltning. Målet är att skapa en högre avkastning jämfört med en passivt förvaltad portfölj.

Förvaltning bara för dig
Alla kunder har olika behov som dessutom förändras över tiden. Därför erbjuder vi en individuellt anpassad rådgivning och förvaltningstjänst i samråd med dig. Tjänsten utvecklas kontinuerligt i dialog mellan dig och din personliga kapitalförvaltare eller rådgivare.

Privatperson eller företag
Vår kapitalförvaltning riktar sig till dig som privatperson eller företrädare för ett företag eller stiftelse med en placeringsbar förmögenhet på minst 1 miljon kronor. Placerar du minst 5 miljoner kronor har du möjlighet att få individuell kapitalförvaltning med en personlig förvaltare.

Kapitalförvaltning innehåller följande

Våra tjänster
Ta del av diskretionär och rådgivande förvaltning, diskretionär modellportföljförvaltning samt aktiemäkleri.

Läs mer om våra tjänster 
Stiftelseförvaltning
Vi har bred erfarenhet och erbjuder skräddarsydd portföljförvaltning, redovisning och administration.

Läs mer om stiftelseförvaltning
En "top-down"-modell där utgångspunkten för vårt förvaltningsarbete alltid är en analys av hela det ekonomiska läget.

Läs mer om vår investeringsstrategi

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och hur vi tillsammans kan utveckla din ekonomi?

Bli kund
Har ditt företag överskott på kapital?
Placeringar handlar om att få företagets pengar att växa. Vi visar hur.

Läs mer om placeringar