Certifikat och obligationer

Certifikat och obligationer är relativt säkra placeringar med stabil avkastning. De passar både om du vill placera aktivt eller passivt. Certifikat och korta obligationer är exempelvis ett bra alternativ till inlåning till fast ränta när företaget vill placera överskottslikviditet under en kortare period.
 
Obligationer är vanligen förknippade med lägre risk och avkastning än aktier och passar både aktiva och passiva placerare.

Få möjlighet till stadig och säker avkastning

  • Du får en relativt trygg placering med en förhållandevis säker och stabil avkastning.
  • Du får löpande kupongränta (dock inte för nollkupongobligationer – de ger bara ett belopp när obligationen förfaller).
  • Det finns många olika valmöjligheter – typ, emittent, ränta och valuta.

Gå vidare

Behöver du rådgivning?
Få mer information om investering.

Läs om investerarskydd
Är du intresserad av dessa produkter?