Valuta

När du handlar med utlandet riskerar du alltid att göra förluster på grund av valutaförändringar. Vi kan hjälpa dig att minimera eller till och med eliminera riskerna. Tillsammans med våra rådgivare gör vi en analys och tar fram ett lösningsförslag för just din affär. Vi har ett antal olika produkter som motverkar valutarisker och gör att du kan tänka på viktigare saker.
 
En valutaprodukt ger dig bra fördelar.

Mer fokus på verksamheten
Om du eliminerar valutariskerna kan du ägna mer tid åt din verksamhet.

Trygg rådgivning
Som kund i Danske Bank får du tillgång till personlig rådgivning, analys och regelbundna makromöten med möjlighet att träffa och ställa frågor till bankens makroanalytiker.

Gå vidare

Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera

Markets Online
Markets Online är företagets elektroniska portal till de finansiella marknaderna. Portalen gör det enkelt och snabbt att handla valuta och värdepapper via internet.

Se fördelarna med Markets Online