Korrespondentbanker

Här hittar du alla korrespondentbanker du behöver. Du kan dra nytta av vårt omfattande nätverk av banker som vi samarbetar med över hela världen. Som en av de största finansiella koncernerna i Norden har vi stor erfarenhet av exportaffärer. Många marknader är inte lika politiskt och ekonomiskt stabila som norra Europa. Då kan det vara bra med en affärspartner som har stor erfarenhet av affärer i fjärran länder.

Du får bland annat information om betalningsprofiler med namn på större lokala banker i det aktuella landet. Vi ger dig inblick i våra erfarenheter från betalningar till och från landet och kunskap om vilka betalningsformer som oftast används. Till exempel ren betalning (öppen räkning), inkasso eller remburs. Du får också vår syn på risktagande på landet när det gäller bekräftelse av remburser eller risker vid medel- eller långfristig exportfinansiering.
Hitta korrespondentbank i önskad region


Gå vidare

Exportfinansiering
Danske Bank erbjuder olika exportfinansieringslösningar som ger företaget en konkurrensmässig fördel.

Utländskt inkasso
Vill du veta mer om betalningar med parternas banker som ombud?