Remburs

Remburs är den säkraste betalningsformen eftersom det är bankerna som tar alla betalningsrisker. En remburs är kortfattat en blandning mellan bankgaranti och betalningsuppdrag där både säljarens och köparens banker deltar. Säljaren får betalt av köparens bank mot uppvisande av handlingar, till exempel faktura och leveranshandlingar. Remburs är mycket användbar när man handlar med till exempel nya kunder eller köpare i länder som är politiskt instabila.

Remburs innehåller följande

Export
En exportremburs täcker risken att du inte får betalt av din köpare. Betalningen garanteras av köparens bank.

Läs om export
Import
Du betalar först när säljaren presenterat de dokument som rembursen föreskriver. Det innebär säkerhet för dig.

Läs om import
Standby remburs
En standby remburs träder bara in om betalning uteblir.

Läs om standby remburs
Checklistor dokument
Vi har tagit fram ett antal checklistor för remburshantering. De hittar du här. 

Läs om Checklistor
Remburshantering - flöde
Här får du en överblick över de olika stegen i ett rembursförfarande.

Läs om remburshantering
Internationella regler
Remburser är underkastade olika internationella regler och bestämmelser.

Läs om internationella regler
Incoterms 2010
ICC:s standardklausuler definierar risk, ansvar och skyldigheter.

Läs om Incoterms 2010
Ordlista - Remburs
Vi har sammanställt en lista över de vanligaste begreppen i kring remburser.

Se ordlista

Gå vidare

Garantier
Vill du veta mer om internationella garantier som säkerhet för en kunds skyldighet att uppfylla avtal?

Utländskt inkasso
Vill du veta mer om betalningar med parternas banker som ombud?