Bankens handelsvillkor

Du är skyddad av EU-regler när du handlar med värdepapper. Som kund har du starkt skydd vad gäller information och rådgivning. De allmänna villkor och avtal som gäller för dig som kund när du handlar med värdepapper med banken hittar du här nedan.

Allmänna bestämmelser för:

Depå (PDF)Fonddepå (PDF)
Allmänna villkor för:
Handel (PDF)Pensionssparavtal (IPS) (PDF) 
Övrigt:
Prislista värdepappershandel (PDF)Information om egenskap och risker (PDF)
Information om provisioner (PDF) Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning order (PDF)Lista över handelsplatser och samarbetsföretag (PDF)

Handelsinformation och systematisk internhandel
   
Under länken handelsinformation hittar du information om handel – där banken är motpart – i aktier som inte är upptagna till handel på OMX Den Nordiska Börsen Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors samt Oslo Börs.

Under länken systematisk internhandel kan du se en översikt över utvalda likvida aktier – det vill säga aktier som har hög omsättning – samt banken kurser på dessa aktier.  

HandelsinformationSystematisk internhandel
Handelsområde
Handelsområde beskriver vilka typer av värdepapper du är bekant med. Du tilldelas ett handelsområde för att säkerställa att du känner till de generella risker som är förknippade med de värdepapper du vill handla med.

Hur får man ett handelsområde?
Om du aldrig tidigare har handlat med värdepapper rekommenderar vi att du kontaktar oss så att vi tillsammans kan hitta de typer av värdepapper som passar för dig.

Kan man göra affärer utanför sitt handelsområde?
Ja. Vi rekommenderar alltid att du handlar inom ditt handelsområde.

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och hur vi tillsammans kan utveckla din ekonomi?

Bli kund
Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera