Kundkategori

Innan du börjar handla med värdepapper blir du tilldelad en kundkategori. De är framtagna för att du ska få den information och rådgivning du behöver. Det finns tre kategorier som grundar sig på objektiva kriterier.

Jämbördiga motparter
Andra institutioner, pensionsförvaltare och försäkringsbolag på finansmarknaden.

Professionella placerare
Kunder som kontinuerligt handlar med värdepapper, valutor och derivat.

Icke professionella kunder
Kategorin innefattar alla övriga kunder inklusive privatkunder. För att se till att företaget får de råd och den information det behöver måste vi placera det i en så kallad kundkategori. Alla placeringskunder måste tillhöra en kundkategori innan de handlar med värdepapper och valuta- och derivatprodukter.Hur skyddas du?

Av kundkategorierna är icke professionella kunder de mest skyddade, professionella kunder mindre skyddade och jämbördiga motparter omfattas inte alls av reglerna för investerarskydd.
  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och hur vi tillsammans kan utveckla din ekonomi?

Bli kund
Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera