Rådgivning

Reglerna om investerarskydd skiljer mellan allmän information och personliga rekommendationer (rådgivning).

Allmän information
Vi kan ge företaget information av allmän natur utan att känna till er investeringsprofil. Allmän information kan t.ex. vara

  • analyser
  • information om placeringsprodukter
  • information om marknadsförhållande
  • förslag på en övergripande fördelning mellan aktier och obligationer.Personliga rekommendationer

En personlig rekommendation är ett placeringsförslag som bygger på

  • företagets investeringsprofi och därmed era särskilda förhållanden.

Det betyder att vi måste ha uppgifter om er erfarenhet av och kunskaper om olika typer av värdepapper, er finansiella ställning och syftet med placeringen, däribland er riskvillighet och tidshorisont.

Tänk på att uppdatera
Det är viktigt att fortlöpande uppdatera er investeringsprofi, t.ex. om det händer något väsentligt med er finansiella ställning. På så sätt kan placeringen anpassas till den nya situationen.

Om ni inte önskar några personliga rekommendationer
Företaget kan naturligtvis själv handla via Business Online/Markets Online eller be sin rådgivare att verkställa en affär åt er utan någon personlig rekommendation. Vi måste emellertid normalt alltid först utreda om du är bekant med de värdepapper som företaget vill handla med. Läs mer på Handelsområde.
  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och hur vi tillsammans kan utveckla din ekonomi?

Bli kund
Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera