Stiftelseförvaltning

Vi har bred kompetens inom stiftelseförvaltning och erbjuder professionell och skräddarsydd portföljförvaltning, redovisning och administration. Våra kunder är till stor del allmännyttiga, familje- och insamlingsstiftelser, ideella föreningar och församlingar. Vi arbetar aktivt och har ett stort engagemang i varje kund, stor som liten.

Aktiv stiftelseförvaltning
Vi har lång erfarenhet av de särskilda krav som ställs på förvaltningen av stiftelsers förmögenhet. Väljer du oss får du en långsiktig och aktiv förvaltning med hänsyn till riskprofil, avkastningskrav och placeringsinriktning. Läs gärna mer om kapitalförvaltning och olika förvaltningsformer.

Bokföring och redovisning
Vi kan ta hand om hela bokföringen inklusive upprättandet av årsredovisningen, vilket innebär

 • löpande bokföring
 • bokslut och årsredovisning
 • rapporter
 • avkastningsprognoser
 • uppföljning av utdelningsverksamheten (80%-regeln)
 • kontrolluppgifter
 • deklaration/särskild uppgift
 • rådgivning i bokföringsfrågor


Administration
Vi hjälper gärna till med

 • betalningar av arvoden, löner och fakturor
 • hantering av ansökningar, anslag och stipendier
 • besvara förfrågningar, skriva svarsbrev med mera
 • kontakter med myndigheter och revisorer
 • vara behjälplig vid styrelsemöten, föra protokoll med mera


Juridik och skatter
Våra experter stödjer dig med

 • juridisk hjälp att bilda stiftelser samt medverka vid permutationer
 • juridisk och ekonomisk rådgivning inklusive skatterådgivning.
 • Skriv ut
 • Sajtkarta

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och hur vi tillsammans kan utveckla din ekonomi?

Bli kund
Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera