Vår investeringsstrategi

För diskretionär förvaltning, rådgivande förvaltning och diskretionär modellportföljförvaltning använder vi oss av vår investeringsstrategi. Den kan beskrivas som en "top-down"-modell där utgångspunkten för vårt förvaltningsarbete alltid är en analys av hela det ekonomiska läget - såväl nationellt som internationellt.


Utifrån makroanalysen formas sedan den taktiska tillgångsallokeringen. Vi bedömer hur olika sektorer kan förväntas utvecklas och värderar och viktar sedan tillgångsslagen. Först därefter analyserar vi enskilda värdepapper innan de faktiska investeringsbesluten tas. Valet av varje enskilt värdepapper baseras på dess egna meriter och sker inte utifrån dess vikt i respektive index.

Detta sammantaget innebär att vi arbetar med en aktiv tillgångsallokering. Fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar är inte låst, utan fastställs kontinuerligt utifrån vår konjunkturbedömning. Aktiv tillgångsallokering i ett längre perspektiv har en avgörande betydelse för avkastningen.

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och hur vi tillsammans kan utveckla din ekonomi?

Bli kund
Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera