Våra tjänster

Vi inleder varje uppdrag med en djupgående individuell placeringsrådgivning. Allt för att förstå och fastställa ditt syfte med förvaltningen, din riskprofil och din placeringshorisont. Därefter bestämmer vi gemensamt den strategiska fördelningen mellan olika tillgångsslag.

Omfattande analysstöd
Våra kapitalförvaltare har tillgång till analyser och handelsstöd från hela koncernen med specialistkompetenser inom aktier, räntepapper, derivat, valuta och skogsinvesteringar. Vi använder dessutom analyser från flera internationella aktörer och du får tillgång till Wall Street On Demand Portal.

Få de bästa lösningarna
Kontakta någon av våra rådgivare för att få mer information om våra tjänster och hjälp med att hitta lösningar som passar dig. Föredrar du att förpacka din portfölj i en kapitalförsäkring och därmed slippa deklarera och betala reavinstskatt tecknar du en Depåförsäkring.

Våra tjänster inom kapitalförvaltning

Diskretionär förvaltning
När du inte har tid eller möjlighet att löpande hantera dina placeringar. Vi kommer tillsammans överens om en placeringsinstruktion, du får en egen förvaltare som  tar det löpande ansvaret.

Rådgivande förvaltning
För dig som själv vill ta beslut om dina placeringar, men som vill ha rekommendationer från banken. Du får en egen förvaltare som tar fram underlagen medan du tar besluten.

Aktiemäkleri
För dig som vill vara mer aktiv och har en kortare placeringshorisont. Du får en egen förvaltare som i samarbete med dig genomför aktieaffärer, terminsaffärer och optionsaffärer.

Diskretionär modellportföljförvaltning
Via denna tjänst förvaltas ditt kapital enligt bankens modellportföljer. Välj den modellportfölj som passar din riskprofil och överlåt det löpande ansvaret för placeringarna till oss.
  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Gå vidare

Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera

Är du intresserad av dessa produkter?