Kapitalskyddade placeringar

En kapitalskyddad placering är en obligation där avkastningen styrs av en eller flera underliggande tillgångar t.ex. aktie-, råvaru-, ränte-, eller valutamarknaden. Obligationen har egenskapen att vid förfall så får ni minst det nominella beloppet återbetalt.

Ni är mycket välkomna att kontakta er rådgivare för mer information och rådgivning om placeringar av ert företags överskottslikviditet.

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kapitalskyddade placeringar innehåller följande

Så fungerar strukturerade produkter
Vad är en aktieindexobligation och hur fungerar den?

Se vad en aktieindexobligation är 
Villkor
Här hittar du MTN-program, grundprospekt och slutliga villkor.

Läs villkoren
Riskinformation
Läs om kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och övriga risker.

Få riskinformation 
 
 
Ordlista
Få koll på uttryck som överkurs, nollkupongobligation och omräkningsfaktor. 

Använd ordlistan
Vinstsäkring
Ibland kan det vara fördelaktigt att sälja
i förtid och ta hem en vinst.

Läs mer om vinstsäkring

Gå vidare

Behöver du rådgivning?
Få mer information om investering.

Läs om investerarskydd
Välj investeringsprodukt
Läs mer om dina olika möjligheter att investera