Internationell etablering

När ditt företag ska etablera sig på en ny marknad, är det mycket man måste sätta sig in i. Vi har tagit fram en rad landsguider med praktiska upplysningar för att underlätta etableringsprocessen för er.

Välj landguide

Etablering i Danmark
"Setting up in Denmark" är en guide om de förhållanden du måste ta ställning till om du vill starta ett företag i Danmark.

Läs om etablering i Danmark
Etablering i Tyskland
Se den senaste guiden i vår serie landsguider om företagsetablering på nordeuropeiska marknader.

Läs om etablering i Tyskland
Etablering i Polen
En översikt över de förhållanden du stöter på, när du startar och driver företag i Polen.


Läs om etablering i Polen
Etablering i USA
Ett praktiskt, aktuellt verktyg för företag som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

Läs om etablering i USA
Etablering i Estland
En introduktion om de juridiska och skattemässiga frågor du kan ställas inför om du vill in på den estniska marknaden.

Läs om etablering i Estland
Etablering i Lettland
En översikt över de frågor som typiskt uppstår när ett företag vill etablera sig på den lettiska marknaden.

Läs om etablering i Lettland
Etablering i Litauen
Information om beskattnings- och bankförhållanden sam juridiska aspekter på att driva företag i Litauen.

Läs om etablering i Litauen
Etablering i Ryssland
Information om juridiska och skattemässiga frågor vid etablering av företag på den ryska marknaden.

Läs om etablering i Ryssland

Gå vidare

Internationella M&A- och ECM-partnerskap
Som nordisk partner i Close Brothers International kan vi i samband med M&A-uppdrag falla tillbaka på fler än 400 Corporate Finance-specialister, fördelade på 33 internationella kontor. I samband med ECM-transaktioner ger vårt ESN-partnerskap en effektiv täckning över hela Europa.

Gå till Close Brothers International
Gå till European Securities Network