Etablering i Lettland

Business Guide Latvia är en översikt över de juridiska och skattemässiga frågor som typiskt uppstår när ett företag vill etablera sig på den lettiska marknaden.

Guidens huvudämnen är:

  • fakta om Lettland
  • juridiska aspekter på att driva företag i Lettland
  • beskattning i Lettland
  • bankförhållanden

Guiden är redigerad i samarbete mellan Mazanti-Andersen, Korsø Jensen Partnere/ Sorainen, PricewaterhouseCoopers och Danske Bank/CaRisMa Consulting.

Guiden behandlar inte alla frågor i samband med aktiviteter i Lettland, men vi hoppas att den ger en överblick över vanliga frågor. Oberoende professionell rådgivning om juridiska, skattemässiga, finansiella och marknadsföringsmässiga förhållanden är oundgängligt och normalt även en bra investering.

PricewaterhouseCoopers och Mazanti-Andersen, Korsø Jensen Partnere/Sorainen och Danske Bank/CaRisMa Consulting ansvarar inte för feltolkning av innehållet i guiden.

Ladda ned landguiden för Lettland

Business Guide Latvia