Etablering i Tyskland

"Business Guide Germany" är tänkt som en introduktion för de juridiska frågor som ofta uppstår i samband med att skandinaviskt företag önskar bearbeta den tyska marknaden - det kan vara i samband med säljaktiviteter eller vid en etablering.

De viktigaste ämnena i guiden är:

  • tysk företagskultur
  • direktförsäljning till tyska kunder
  • anlitande av en fast representant i Tyskland
  • etablering av företag
  • utstationering och anställning av personal
  • hyra eller köp av fast egendom och byggnation
  • företagslagstiftning
  • skattemässiga bestämmelser

Danske Bank är utgivare av ”Business Guide Germany”, som har tagits fram av advokat och Rechtsanwalt Stefan Reinel, beck rechtsanwälte (København-Hamburg-Berlin), som ensam ansvarar för innehållet.

Oberoende professionell rådgivning om juridiska, skattemässiga, finansiella och marknadsföringsmässiga förhållanden är oundgängligt och normalt även en bra investering.

Ladda ned landguiden för Tyskland