ICB-enheter

Vi finns representerade med banker i tolv nordeuropeiska länder. Via våra ICB-enheter (International Corporate Banking-enheter) kan vi erbjuda en kontaktyta för effektiv och flexibel service. Du får kontakt med ICB-enheterna via det lokala Finanscentret

Fördelar för företag med dotterbolag i flera olika länder
ICB-enheterna erbjuder företagen många fördelar. Bland annat:

 • en effektiv banklösning som bygger på en koncerngemensam internationell it-plattform
 • optimering av företagens interna finansiella struktur
 • en ingång till alla marknader
 • tillgång till en mängd specialister.

Fördelar för moderbolaget
Den lokala ICB-enheten kan erbjuda moderbolaget en lång rad tjänster till stöd för företagets finansiella struktur. Bland annat

 • likviditetsstyrning
 • valuta- och riskstyrning
 • styrning av utgående och ingående betalningar (avstämning)
 • identiska gränssnitt i alla länder tack vare en koncerngemensam it-plattform
 • professionell och koordinerad betjäning av dotterbolag.Fördelar för dotterbolag
Dotterbolagen kan dra fördel av bankens kunskap om speciella lokala förhållanden som:

 • garantier och kreditmöjligheter
 • cash managementlösningar
 • kontanthantering
 • företagspensioner
 • leasing av firmabilar
 • företagskort

CIB-kunder
Danske Bank-koncernens ICB-enheter är anpassade för storföretagens behov, och man har stöd från International Relationship Teams, som ger råd och fungerar som inkörsport för CIB-kunder, t.ex. multinationella koncerner. Kontaktinformation för CIB-kunder finns på koncernens webbplats danskebank.com.

Gå vidare

Investor Relations
Gå till Danske Bank-koncernens webbplats.

Se Danske Banks kreditvärderingsbetyg
Se räkenskaper
Mer information om Danske Bank
Läs bland annat om vår vision, mission och våra värderingar. 

Läs mer om banken