Trade and Export Finance

Som en del av Danske Bank-koncernen är vi en ledande leverantör av trade finance-tjänster på den svenska marknaden. Vi ställer säkerheter och avlastar våra kunder som bedriver internationell handel. Våra huvudprodukter är garantier, remburser, utländskt inkasso och exportfinansiering. Antingen som fristående produkter eller tillsammans i olika kombinationer. 

Unikt nätverk och mycket hög kompetens
Vi finns representerade på tolv marknader i norra Europa. Och där vi inte finns har vi ett unikt nätverk av utländska korrespondentbanker. Det ger oss bland annat en stor kapacitet att avlasta internationella risker. Men först och främst har vi en mycket hög kompetens både i Sverige och inom koncernen som helhet. Det viktigaste för oss är att skapa mervärde för våra kunder. Det åstadkommer vi genom grundlig rådgivning och vägledning samt genom dialog och att fungera som bollplank för våra kunder.

Tillsammans är vi starka
Att få bra former av säkerhet i internationell handel kräver goda kunskaper om och lång erfarenhet av alla alternativa lösningar. Vår yrkeskunskap och erfarenhet av handel över hela världen gör att vi tillsammans kan hitta de mest optimala lösningarna. Utmaningen ligger i att ert företag befinner sig i förhandlingssituation med en handelspartner. Ju tidigare vi blir inkopplade desto mer kan vi bidra med. Då ökar chanserna att nå en bra lösning markant.

En bra lösning för ditt företag
Kontakta oss för att diskutera samarbetsformer eller konkreta frågor. Vi ställer gärna upp på ett förutsättningslöst samtal.

Gå vidare

Håll dig informerad
Läs ekonomiska rapporter och analyser. Prenumerera på nyheter och följ marknadens utveckling.

Gå till Publikationer
Prenumerera på nyheter
Se kurser och räntesatser
Ladda ned faktablad
Läs mer om produkter och tjänster inom Trade and Export Finance i våra broschyrer.

Ladda ned faktablad om remburser (PDF)
Ladda ned faktablad om garantier (PDF)
Ladda ned faktablad om inkasso (PDF)

Ladda ned Adobe Reader® för att läsa pdf-filer