Aktiehandel och -analys

Danske Equities, som ingår i Danske Markets, är Danske Bank-koncernens avdelning för handel med aktier och aktieanalyser. Vi betjänar institutionella kunder i Norden och Storbritannien och täcker in alla större nordiska företag, med betoning på den danska marknaden.

Vår kärnkompetens är de nordiska länderna, men vi förenar det kunnandet med ingående insikter i det bredare europeiska och globala sammanhang våra kunder verkar inom.

 

Gå vidare

Danske Markets Equities