Ekonomiska nyheter

Danske Bank erbjuder ett stort urval ekonomiska och finansiella nyheter samt analyser av den makroekonomiska utvecklingen och trenderna på de finansiella marknaderna. Vi har några av nordens främsta analytiker, experter och strateger inom både makroekonomi och bolagsbevakning.

 Publikationer  Utkommer Beskrivning 
Aktienytt Dagligen En kort sammanfattning av de viktigaste finansiella händelserna samt nyckeltal på aktiemarknaden.
Dagens Danske Dagligen De viktigaste finansiella händelserna samt nyckeltal på aktie,- penning,- valuta- och obligationsmarknaden.
Investeringsstrategi  Månadsvis  Skrift som ges ut månadsvis till bankens kapitalförvaltningskunder. Denna publikation behandlar trender och utveckling på världens marknader och Stockholmsbörsen i synnerhet.
Weekly Focus Veckovis Kommentarer på de finansiella marknaderna i de nordiska länderna samt Euroland och globalt. Här finns även en kalender avseende den kommande veckans nyckeltal, händelser som har betydelse för ekonomin samt en makroekonomisk och en finansiell prognos. (Informationen är på engelska).
Nordic Outlook Kvartalsvis Danske Banks syn på den ekonomiska utvecklingen för Skandinavien med fokus på makroekonomiska trender.
Global Outlook Kvartalsvis Danske Banks syn på den ekonomiska utvecklingen för globala marknaden med fokus på makroekonomiska trender.

Gå vidare

Publikationer
Läs ekonomiska nyheter, rapporter, prognoser och analyser från Danske Bank.

Gå till Publikationer
Prenumerera på Nyhetsbrev
Få finansiella nyheter automatiskt.

Prenumerera