Kapitalmarknad

Danske Bank erbjuder en rad produkter inom kapitalmarknadsfinansiering. Till exempel syndikerade lån, företagsobligationer och värdepapperisering.

Syndikerade lån
Den syndikerade lånemarknaden är en flexibel och kostnadseffektiv metod för företag att finansiera företagsförvärv och för att skaffa mellanfinansiering, driftsfinansiering eller medelfristig finansiering.

Företagsobligationer
Vårt primära fokus inom detta område är Nordiska emittenter. Vi är specialiserade på nyemissioner av företagsobligationer, att hålla andrahandsmarknad i domestika och, -euro denominerade företagsobligationer samt handel i kreditderivat.Värdepapperisering

Värdepapperisering, eller securitisation är ett finansieringsverktyg som kan användas för att separera en del av företagets tillgångar från företaget. De separerade tillgångarna finansieras separat via kapitalmarknaderna.

Läs mer om kapitalmarknadsfinansiering på www.danskebank.com

Gå vidare

Håll dig informerad
Läs ekonomiska rapporter och analyser. Prenumerera på nyheter och följ marknadens utveckling.

Gå till Publikationer
Prenumerera på nyheter
Se kurser och räntesatser
Mer information om Danske Bank
Läs bland annat om vår vision, mission och våra värderingar. 

Läs mer om banken