Lån

I kraft av vår storlek kan vi skräddarsy lösningar för de flesta finansieringsbehov. Oavsett om det gäller daglig drift eller förvärv, i Sverige eller utomlands.

Multi Option Facility - en flexibel kreditram
Vi har möjlighet att erbjuda en för bolaget flexibel kreditram - Multi Option Facility (MOF). En MOF kan vi skapa för moderbolaget, respektive dotterbolag eller koncernen i sin helhet. I svensk eller utländsk valuta. Därmed skapas förutsättningar för en anpassad kreditmix utifrån var tids unika situation.

Läs mer om Multi Option Facility


Verksamhet i annat land

Eftersom vi är en internationell bank med egen verksamhet i tolv länder är vi rustade för att ge dina internationella affärer bästa tänkbara stöd. Där vi inte finns med egen representation har vi ett väl fungerande nät av samarbetspartners.

Läs mer om Danske Worldgate

Gå vidare

Håll dig informerad
Läs ekonomiska rapporter och analyser. Prenumerera på nyheter och följ marknadens utveckling.

Gå till Publikationer
Prenumerera på nyheter
Se kurser och räntesatser
Mer information om Danske Bank
Läs bland annat om vår vision, mission och våra värderingar. 

Läs mer om banken