Corporate Finance

Förvärv och försäljning av företag samt aktiemarknadstransaktioner kräver lång erfarenhet och djup kunskap för att säkerställa en lyckad process. Vår Corporate Finance avdelning har framgångsrikt hjälpt ett mycket stort antal nordiska och internationella företag, kapitalfonder, offentliga institutioner och institutionella investerare med rådgivning i denna typen frågor.

Köp och försäljning av företag
Danske Markets Corporate Finance är en av Nordens ledande finansiella rådgivare vid företagsöverlåtelser. Vi har genomfört en lång rad komplicerade lokala och internationella transaktioner, däribland uppköp, övertaganden, avyttringar, fusioner, offentliga uppköpserbjudanden, omstruktureringar, spin-offs och leveraged buy-outs.
 Värdeskapande genom kunskap och engagemang
Danske Markets Corporate Finance är också en av de ledande rådgivarna inom nordiska aktiemarknadstransaktioner. Vi har genomfört ett stort antal aktieemissioner och -återköp, som har omfattat allt ifrån några av de största erbjudandena någonsin i Norden till börsnoteringar av specialiserade teknikföretag.

Vi erbjuder bl.a. rådgivning i samband med börsnoteringar, aktieemissioner, s.k. "private placements" och återköp av aktier. Vi lägger stor vikt vid att leva i enlighet med våra kärnvärden: kompetent, värdeskapande, ansvarsfull, tillgänglig och engagerad. Och det känner våra kunder i vårt rådgivningsarbete.

Gå vidare

Kontakta Danske Bank
Ta reda på vad Danske Bank kan erbjuda.

Kontakta en av våra rådgivare
Internationella M&A- och ECM-partnerskap
Som nordisk partner i Close Brothers International kan vi i samband med M&A-uppdrag falla tillbaka på fler än 400 Corporate Finance-specialister, fördelade på 33 internationella kontor. I samband med ECM-transaktioner ger vårt ESN-partnerskap en effektiv täckning över hela Europa.

Gå till Close Brothers International
Gå till European Securities Network