International Corporate Banking

Danske Bank erbjuder internationella koncerner och deras dotterbolag en effektiv och flexibel service i de 12 nordeuropeiska länder där Danske Bank-koncernen finns representerad. I samtliga dessa länder finns en International Corporate Banking-enhet (ICB) som erbjuder effektiv och flexibel service till internationella dotterbolag på bästa tänkbara sätt.

Fördelar för företag med dotterbolag i flera olika länder

ICB erbjuder många fördelar, bland annat

 • en effektiv internationell banklösning som bygger på Danske Bank-koncernens internationella IT-plattform
 • optimering av företagets interna finansiella struktur
 • en ingång till alla marknader där banken finns representerad
 • tillgång till Danske Banks många specialister
 • gedigen kunskap om de behov och krav som internationella bolag kan haFördelar för moderbolaget
Den lokala ICB-enheten kan erbjuda moderbolaget en lång rad tjänster till stöd för företagets finansiella struktur, bland annat

 • likviditetsstyrning
 • valuta- och riskstyrning
 • styrning av utgående och ingående betalningar
 • identiska gränssnitt i alla länder tack vare Danske Banks koncerngemensamma IT-plattform
 • professionell och koordinerad betjäning av dotterbolag.


Fördelar för dotterbolag

Dotterbolagen kan dra fördel av den lokala bankens kunskap om speciella lokala förhållanden som till exempel

 • krediter och garantier
 • cash management lösningar
 • kontanthantering
 • företagspensioner
 • leasing
 • företagskort


Kontakt
Du kan få mer in formation om International Corporate Banking genom att ta kontakt med lokala Finanscenter eller gå in på www.danskebank.com/icb.

 

Gå vidare

Håll dig informerad
Läs ekonomiska rapporter och analyser. Prenumerera på nyheter och följ marknadens utveckling.

Gå till Publikationer
Prenumerera på nyheter
Se kurser och räntesatser
Mer information om Danske Bank
Läs bland annat om vår vision, mission och våra värderingar. 

Läs mer om banken