Placeringar

Vi erbjuder flera olika placeringsprodukter och står naturligtvis till tjänst med rådgivning om likviditetsplaceringar.

Våra kapitalförvaltningstjänster

  • Aktier, obligationer och andelar i värdepappersfonder
  • Strukturerade produkter
  • Terminer och optioner
  • Likviditetsförvaltning

 
Markets Online

Markets Online är företagets ingång till hela världens finansmarknader. Här kan ni handla med värdepapper online, följa valutakurser och få tillgång till marknadsinformation. 
Markets Online
Skräddarsydd lösning
Tillsammans med någon av våra placeringsspecialister kan vi sätta i hop en skräddarsydd lösning som passar just ert företag. Det kan handla om allt mellan kortsiktig likviditetsförvaltning i konton, certifikat och obligationer till längre förvaltningsuppdrag. Allt för att öka avkastningen på företagets överlikviditet. Kontakta er rådgivare för att få en bild av vad vi kan göra för just ert företag. 

Förvaltning via Danske Capital
Danske Bank erbjuder kapitalförvaltning genom Danske Capital, där professionella portföljförvaltare sköter företagets förmögenhet.

Mer information
Kontakta närmaste finanscenter, så får du veta mer om placeringsmöjligheterna.

Gå vidare

Internationella M&A- och ECM-partnerskap
Som nordisk partner i Close Brothers International kan vi i samband med M&A-uppdrag falla tillbaka på fler än 400 Corporate Finance-specialister, fördelade på 33 internationella kontor. I samband med ECM-transaktioner ger vårt ESN-partnerskap en effektiv täckning över hela Europa.

Gå till Close Brothers International
Gå till European Securities Network
Mer information om Danske Bank
Läs bland annat om vår vision, mission och våra värderingar. 

Läs mer om banken