Cash Management

Cash management är själva livsnerven i förvaltningen av ditt företag. Bara när de likvida medlen arbetar dygnet runt utnyttjas potentialen fullt ut.

Cash management i Danske Bank
Vi har lättillgängliga och effektiva cash management-lösningar för alla typer av stora och medelstora företag. De fungerar lika bra nationellt som internationellt. Bland annat tack vare vår IT-plattform som är gemensam för alla länder som vi verkar i.

Vi optimerar Cash Management inom inköp, försäljning, personal, likviditet och arbetande kapital. Vi erbjuder rådgivning och går igenom processer. Det bidrar till att visa på vilka utmaningar som företaget står inför och vilka områden som lämpar sig bäst för optimering.

Läs mer om Cash ManagementoptimeringVi erbjuder lösningar både genom vårt banknät i Nordeuropa och vårt globala samarbete med andra banker. Genom Danske World Gate får du tillgång till banktjänster över hela världen.
Läs mer om Danske World Gate

Med Danske Bank som partner får du

  • tillgång till realtidsinformation om likviditet, ränta, valuta samt in- och utgående betalningar
  • en användarvänlig internetbank - vårt Business Online-system täcker alla dina behov
  • enkel integration av företagens ERP-system.

Utöver det får ditt företag

  • online-tillgång till effektiva lokala och internationella betalningslösningar i flera länder
  • realtidsuppdateringar av alla bankkonton
  • rådgivning om effektivisering av administrationsprocedurer
  • rådgivning om förbättring av arbetande kapital och processer.

Status på företagets Working Capital Management
I en analys som utarbetats av Danske Bank i samarbete med Ernst & Young, presenteras danska, norska, svenska och finska företags potential inom Working Capital Management. I undersökningen identifieras de utmaningar som företagen möter samt optimeringsmöjligheter inom området.

Läs rapporten härDu kan använda undersökningen för att jämföra ditt företags metoder och processer inom Working Capital Management med andra företag. Läs rapporten här.

Använd banken som diskussionspartner
Kontakta ditt lokala finanscenter så får du veta mer om optimering av cash management.

Hitta närmaste finanscenter

Gå vidare

Internationella M&A- och ECM-partnerskap
Som nordisk partner i Close Brothers International kan vi i samband med M&A-uppdrag falla tillbaka på fler än 400 Corporate Finance-specialister, fördelade på 33 internationella kontor. I samband med ECM-transaktioner ger vårt ESN-partnerskap en effektiv täckning över hela Europa.

Gå till Close Brothers International
Gå till European Securities Network
Kontakta Danske Bank
Ta reda på vad Danske Bank kan erbjuda.

Kontakta en av våra rådgivare