Trade and Export Finance

Vi erbjuder en rad möjligheter att skydda dig mot några av de risker som kan uppstå vid handel med utlandet.

Remburs
En remburs är en av de säkraste betalningsformerna. Det är kortfattat en blandning mellan bankgaranti och betalningsuppdrag där både säljarens och köparens banker deltar. Säljaren får betalt av köparens bank mot uppvisande av handlingar, till exempel faktura och leveranshandlingar.  Remburs är mycket användbar när man handlar med nya kunder eller med länder som är politiskt instabila.

Utländskt inkasso
Utländskt inkasso är en enkel och säker betalningsform för både köpare och säljare. Som säljare lämnar man de dokument som ingår i affären till sin bank. Handlingarna är normalt faktura och transportdokument och eventuellt ytterligare dokument. Säljarens bank skickar inkassouppdraget till köparens bank. Köparen löser inkassot genom att betala eller acceptera en växel varefter han får tillgång till varorna. Köparens bank redovisar betalningen till säljarens bank.

 

Garanti
En internationell garanti kan ställas ut av en bank som säkerhet för en kunds åtagande att infria ett kontrakt. Det finns flera olika typer av garantier och flera typer av garantier kan lätt ingå i kontraktet.

Exportfinansiering
För exportörer av anläggningstillgångar och projektrelaterade varor och tjänster har det i större eller mindre omfattning blivit till ett konkurrensverktyg att kunna köparna finansiering av köpet. Danske Bank erbjuder därför flera olika lösningar till exportfinansiering, bland annat remburs, växlar och köparkredit.

Internettjänster
Med Trade Finance-modulen i vår internetbank för företag, Business Online, kan du enkelt och smidigt hantera Trade Finance-affärer online.

Gå vidare

Onlinekurser
Följ utvalda valutakurser och räntesatser.

Se kurser och räntesatser
Ladda ned faktablad
Läs mer om produkter och tjänster inom Trade and Export Finance i våra broschyrer.

Ladda ned faktablad om remburser (PDF)
Ladda ned faktablad om garantier (PDF)
Ladda ned faktablad om inkasso (PDF)

Ladda ned Adobe Reader® för att läsa pdf-filer