Så investerar vi

I Sverige följer vi Danske Bank-koncernens policy för ansvarsfulla investeringar (RI). Syftet med policyn är att försäkra oss om att våra kunders investeringar inte finns i företag som bryter mot internationella konventioner vad gäller mänskliga rättigheter, vapen, arbetsrätt, miljö och korruption. Policyn omfattar de produkter som vi är ansvariga för att förvalta.

På Danske Bank tror vi att ett ansvarsfullt arbetssätt är en förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande. Därför rimmar RI-policyn väl med vårt mål att generera bästa möjliga avkastning för våra kunder.

Vi investerar bara i företag som inte bryter mot FN:s principer på området och det omfattar också bankens strategiska värdepappersportfölj.
 
Screening av investeringar
Vi samarbetar med Ethix SRI Advisors, ett svenskt företag som är specialiserat på att regelbundet screena investeringar. Screeningen inkluderar företag på MSCI World Index och MSCI Emerging markets Index samt de största företagen som är noterade på de nordiska börserna. Screeningprocessen baseras på internationellt erkända riktlinjer för FN:s Human Rights Norms for Business från 2003 där FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag från 1976 ingår. Utöver det baserar sig screeningen även på ett antal internationella konventioner som tillkommit inom RI-området sedan 2003.

Om ett företag bryter mot dessa riktlinjer kommer vi att ha en dialog med företaget för att klargöra om man tänker förändra sitt sätt att arbeta på. Beroende på resultatet av denna dialog beslutar vi om att behålla eller sälja av våra investeringar i företaget.​

Gå vidare

Vill du veta mer om oss?
Läs om vår vision och mission, våra värderingar och vårt lokala engagemang.

 Om banken
CR i Danske Bank
Vi vill göra det vi är bäst på, på ett ansvarsfullt sätt, och med utgångspunkt i kundens behov.

Banken i samhället
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider