Control Your Money

Control Your Money är en del av Danske Banks CR-satsning inom området privatekonomisk folkbildning.

Studier visar att barn och ungdomar har bristfälliga kunskaper i ekonomi. I takt med ett ökat utbud av varor och tjänster, ökar även lånemöjligheterna och dessvärre även ungdomars skuldsättning. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får grundläggande kunskaper i privatekonomi och verktyg för att kunna hantera sin egen ekonomi i framtiden.
 
Control Your Money är ett interaktivt hjälpmedel för att på ett roligt och enkelt sätt undervisa barn och ungdomar mellan 10 och 15 i privatekonomi. Programmet är ett komplement till matteundervisningen i mellantadiet. Det är tänkt att användas dels som stöd och inspiration för lärarna, dels som ett roligt läromedel för eleverna. I realistiska uppdrag får eleverna hjälpa åtta ungdomar med att förverkliga sina drömmar. För att klara det löser eleverna en rad grundläggande ekonomiska och matematiska problem.

Följer läroplanen
Delarna i Control Your Money följer läroplanen i matematik och har testats av en grupp lärare och deras elever. Danske Bank står bakom programmet, men det finns inga logotyper eller reklam på sajten.

FAKTA om Control Your Money

  • Utvecklat i samarbete med barnpsykologer och ledande experter inom media, pedagogik och didaktik.
  • Uppgifterna i programmet följer läroplanen för matematik i grundskolan.
  • Control Your Money innehåller adaptiva och tidsmässiga uppgifter.

Control Your Money utmanar elevernas matematiska kunskaper utifrån deras ålder

  • Eleverna i år 4-6 arbetar med huvudräkning, decimaler, bråk och procent med mera.
  • Eleverna i år 7-9 arbetar med procentandelar, valuta, upplupna räntekostnader och de frågor som rör den egna ekonomin, boende- och resekostnader med mera.

Läs mer
www.controlyourmoney.se
Broschyr

Gå vidare

Vill du veta mer om oss?
Läs om vår vision och mission, våra värderingar och vårt lokala engagemang.

 Om banken
CR i Danske Bank
Vi vill göra det vi är bäst på, på ett ansvarsfullt sätt, och med utgångspunkt i kundens behov.

Banken i samhället
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider