Privatekonomisk folkbildning

Vi är övertygade om att hög privatekonomisk kunskap i samhället är avgörande för att upprätthålla en stabil ekonomisk utveckling. Det är bakgrunden till vår satsning inom privatekonomisk folkbildning.

Konsumenter med hög privatekonomisk förståelse gagnar konkurrensen, innovationen och produktkvaliteten på den finansiella marknaden genom att efterfråga nya produkter, tjänster och koncept. Ekonomiskt medvetna individer, familjer och företag bidrar också till en hälsosam ekonomisk utveckling i samhället.

Som en av Nordens största banker, känns det självklart för oss bidra med utbildning och information i privatekonomi till nästa generations vuxna. Vi tror också att vi kan bli en bättre och mer lönsam bank om vi har informerade och kritiska kunder. Detta ger både oss och våra kunder en bättre beslutsgrund.

Vår satsning inom privatekonomisk folkbildning är tänkt att sprida privatekonomisk förståelse över alla demografiska segment och åldersgrupper, med tonvikt på barn, ungdomar, unga vuxna, föräldrar och lärare.

Läs mer om vårt arbete inom privatekonomisk utbildning

Satsningar inom privatekonomisk folkbildning

Penningborg

En rolig och pedagogisk webbplats för barn mellan 5-9 år.

Om Penningborg

Control Your Money

Ett webbaserat undervisningsverktyg för elever mellan 10-15 år.

Om Control Your Money
Mind Your Money

Sajt med tips och råd till unga vuxna utifrån olika livssituationer.

Om Mind Your Money

För lärare

Vårt utbildningsmaterial finns lättillgängligt för användning i klassrummet.

Så hjälper vi lärare
Mattecentrum

Danske Bank är huvudsponsor för den ideella föreningen Mattecentrum som ger gratis läxhjälp.

Läs om Mattecentrum

Våra undersökningar

Vi genomför kontinuerligt undersökningar om privatekonomiska frågeställningar.


Läs om våra undersökningar

Gå vidare

Ekonomiska kunskaper hos 18 till 27-åringar

Hur goda är de privatekonomiska kunskaperna hos 18-27-åringar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nordirland och Irland?

  Ladda ner undersökningen

Läs mer om vårt arbete inom Corporate Responsibility

Vi vill driva en lönsam och långsiktigt hållbar verksamhet som grundar sig på dina och andra kunders behov.

 

Corporate Responsibility

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider