Om koncernen

Danske Bank Group är Danmarks största finanskoncern, och en av de största i Norden. Vi erbjuder en stor mängd finansiella tjänster och produkter till kunder över hela världen. Våra affärsområden är banktjänster, lån, finansiering, försäkring, leasing, fastighetsförmedling och kapitalförvaltning.
 
Banktjänster
Vi har nätverk av kontor för såväl privat- som företagskunder i:

  • Danmark
  • Sverige
  • Norge
  • Nordirland
  • Irland
  • Finland
  • Baltiska länderna
  • Ryssland

Dessutom har våra danska kunder tillgång till ett huvudkontor, ett antal finanscentra och dotterbolag. I Sverige har våra kunder tillgång till ett stort antal samarbetspartners och flertalet avdelningar på vårt huvudkontor.

Vi har även kontor i London, Hamburg och Warszawa. Vårt dotterbolag i Luxemburg specialiserar sig på private banking och dotterbolaget i St. Petersburg har hand om våra koncernkunder. Dessutom är vi representerade på de ledande danska finanscenter och viktigaste exportmarknader.

Försäkring, lån och kapitalförvaltning.
Liv- och pensionsförsäkringar tillhandahålls av Danica Pension insurance group under eget varumärke. Lån tillhandahålls av Realkredit i Danmark. Vi erbjuder dessutom kapitalförvaltning åt finansiella institut och livförsäkringsbolag.

Kundstock
Vi har runt 5 miljoner privatkunder och ett stort antal kunder inom näringsliv, offentlig sektor och bland institutioner.

Läs mer om Danske Bank-koncernen

Gå vidare

Banken i samhället
Vi tar ansvar för de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet.

Läs mer om banken i samhället
Danske Bank i andra länder
Gör du affärer utomlands? I så fall hittar du oss här:

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider