Utökning i Norrköping och Motala

Stockholm den 10 november 2005

Bankkompetens samlas i Norrköping och Motala

Östgöta Enskilda Bank utökar verksamheten i Norrköping och Motala genom att flytta verksamheten från Söderköping och Vadstena. Det gör vi för att vi i framtiden ska kunna leverera den samlade kvalitet och kompetens som våra kunder behöver i en allt mer komplex värld.

Beslutet är fattat mot bakgrund av att förutsättningarna för att driva verksamheterna på de bägge mindre orterna har förändrats. Med den struktur på bankaffärerna vi har på dessa orter är lönsamheten pressad och potentialen på marknaden för liten.

– Vi ska även i framtiden kunna leverera den kompetens vi gjort oss kända för och kraftsamlar därför i dessa två orter, säger Ann Krumlinde vVD och regionchef.

Genom att samla fler rådgivare under samma tak blir vi mer till-gängliga, kan ägna mer tid åt varje kund och det blir dessutom möjligt för oss att specialisera oss mer. Våra kunders affärer blir alltmer komplexa och det krävs av oss att vi följer med i utvecklingen för att de ska få den bästa rådgivningen på marknaden.

– Vi kommer även i fortsättningen att vara en aktiv bank både i Söderköping och Vadstena genom kundmöten och besök hos kunderna, fortsätter Ann Krumlinde. På båda orterna finns fortfarande en intressant bankmarknad och efterfrågan ökar på mer kvalificerad rådgivning och mer avancerade tjänster. Denna efterfrågan kräver handläggning på kontor med större kapacitet än vad vi kan tillhandahålla i Söderköping respektive Vadstena. Nu samlar vi verksamheterna i Norrköping och Motala för att bättre kunna ta hand om våra kunder.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ann Krumlinde, vice VD och Regionchef Danske Bank Sverige
Telefon 013-35 45 11 eller mobil 0703-733 661
ann.krumlinde@danskebank.se

Lennart Ulfsbo, kontorschef Norrköping och Söderköping
Telefon 011-28 68 11 eller mobil 070-531 39 52
lennart.ulfsbo@oeb.se

Lars Alvefjord, kontorschef Motala och Vadstena
Telefon 0141-23 74 61 eller mobil 070-373 36 69
lars.alvefjord@oeb.se


Danske Bank i Sverige består av 14 provinsbanker med gemensamma specialistenheter och administration.

Provinsbankerna är Bohusbanken, Gävleborgs Provinsbank, Hallands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Skaraborgs Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank samt Östgöta Enskilda Bank.

Bland specialistenheterna finns Danske Bolån, Danica Fondförsäkring AB, Danske Capital Sverige AB, Danske Markets och Nordania Finans. 

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider