Välkommen till Danske Finans
Välkommen till Danske Finans

Danske Finans är Danske Banks finansbolagsverksamhet i Sverige och är tillsammans med våra nordiska kollegor ett av de ledande finansbolagen i Norden. Vi erbjuder, i kombination med kvalificerad service och rådgivning baserat på grundläggande branschkännedom, en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig finansiering. Verksamheten innefattar områdena Bilfinansiering, Objektsfinansiering, Fakturafinansiering och Leverantörssamarbeten. Specialister på finansbolagsprodukter finns placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping som komplement till de lokala bankkontoren.

Slipp riskerna
Vi tar hand om allt kring bilägandet. från inköp till försäljning.

Läs om bilfinansiering
Flexibel kredit
Belåna dina fakturor hos oss så får du större rörelsekapital.

Skaffa fakturafinansiering
Konkurrensfördelar
Ett utmärkt säljverktyg när du som leverantör vill erbjuda en komplett finansieringslösning.
Leverantörs-samarbeten
Stibor

Stibor 30 och 90 dagar

Stibor 30 för februari 2020 är 0,07%.

Stibor 90 för februari 2020 är 0,19%.
(Avläst 20200131)

 

 

Läs mer

Danske Finans erbjuder följandeDanske Finans erbjuder följande

Bilfinansiering
Att leasa bilar innebär fördelaktiga momsregler. För företag med fler än fem bilar har vi vagnparksfinansiering.

Läs om bilfinansiering
Objektsfinansiering
För investering i objekt, där själva objektet utgör säkerhet för krediten finns två alternativ, Avbetalning och Leasing.

Läs om objektsfinansiering
Fakturafinansiering
Vi erbjuder fakturabelåning och fakturakredit. Det ger dig ett flexibelt rörelsekapital.

Läs om fakturafinansiering
Leverantörssamarbeten
Finansieringserbjudandet kan många gånger avgöra om offerten blir till en order
eller inte.

Läs om leverantörssamarbeten

Gå vidareGå vidare

Hitta rätt inlåningskonto
Få en översikt över olika inlåningskonton och hitta det konto som uppfyller ditt företags behov.

Jämför inlåningskonton
Ansök om lån eller kredit
 
Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Org.nr. 516401-9811, står under tillsyn av det danska Finanstilsynet.
Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl
Läs användarvillkor, cookies och behandling av personuppgifter och Information om Danske Banks behandling av personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Danske Banks Databeskyddsfunktion, Holmens Kanal, 2-12, 1092 Köpenhamn K – mail: DPOfunction@danskebank.com.