Amortering

Amortering

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om det nya amorteringskravet

När började det nya amorteringskravet att gälla?
Finansinspektionens föreskrift om krav på amortering av bolån började gälla den 1 juni 2016.
Danske Bank har sedan december 2015 valt att tillämpa och följa kravet om amortering för nya bolån med belåningsgrad över 50 %.
Vem omfattas av det nya amorteringskravet?
Nya bostadsköpare
Bostadsköpare omfattas av det nya kravet i det fall köpekontraktet är undertecknat 1 juni 2016 eller senare.

Kunder som utökar befintliga bolån
Vid utökning av befintliga bolån omfattas det utökade lånet av kravet om skuldebrevet undertecknats 1 juni eller senare. De utökade lånen kan amorteras enligt huvudregeln (2 % eller 1 % beroende på belåningsgrad) eller på tio år.

Nya kunder som flyttar bolån tagna 1 juni 2016 eller senare från annan bank
Danske Bank har sedan december 2015 valt att tillämpa och följa kravet om amortering för nya bolån med belåningsgrad över 50 %.
Jag har ett lånelöfte beviljat innan 1 juni 2016, omfattas jag av det nya kravet?
Ja, om köpekontraktet undertecknades 1 juni 2016 eller senare.
Vad innebär det nya amorteringskravet?
Huvudregel:

• Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.

• Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %.

Alternativregel:
• För utökning av befintliga lån (som tagits innan 1 juni 2016) kan man alternativt amortera av det utökade beloppet på 10 år.

Med belåningsgrad avses bolånets del av bostadens marknadsvärde. Exempel: Om du har 2 MSEK i bolån och bostadens värde är 3 MSEK, är belåningsgraden 2 MSEK/3 MSEK = 67 %.
Vilka undantag från det nya kravet finns?
Befintliga lån tagna före 1 juni 2016 omfattas inte av det nya kravet och kan således flyttas till Danske Bank med bibehållen amortering, efter individuell prövning.

För förstagångsköparen av nybyggnation ger Finansinspektionen tidsbegränsad möjlighet till amorteringsfrihet under 5 år.

Undantag kan liksom idag medges om särskilda skäl föreligger, som exempelvis tillfälligt nedsatt betalningsförmåga. Godkännande av särskilda skäl föregås alltid av individuell prövning.
Påverkas jag som redan har ett bolån?
Du som redan har ett bolån amorterar enligt din ursprungliga plan och omfattas inte av det nya amorteringskravet.

Om du väljer att utöka det befintliga lånet genom att ta ett tilläggslån ska den nya belåningen amorteras enligt huvudregeln eller alternativregeln.
Vad gäller för nybyggnation?
Danske Bank tillämpar för närvarande generellt amorteringskrav även för nybyggnation enligt huvudregeln (se ”Vad innebär det nya amorteringskravet?”).

Finansinspektionen ger en möjlighet att ge amorteringsfrihet under maximalt 5 år för förstagångsköparen.

Amorteringsfriheten börjar från det att bostaden blivit färdigställd och är tillgänglig att flytta in i för första köparen. Om ett byggbolag säljer en färdigställd bostad vid ett senare tillfälle börjar amorteringskravet från det att första köparen får tillträde.

För nybyggda småhus börjar amorteringskravet gälla från det att husets slutbesiktning är godkänd.
Vad gäller för fritidsfastighet?
Bolån till fritidsfastighet omfattas av det nya amorteringskravet.
Hur ofta kan jag omvärdera min bostad för att påverka min amortering?
I samband med att du tar ett nytt bolån från den 1 juni 2016 blir värdet som bostaden har även ett amorteringsgrundande värde. Detta värde gäller sedan 5 år framåt, och ligger till grund för amorteringsberäkningen. Omvärdering kan göras vart femte år.

​Ansök om bolån eller lånelöfte

​Ansök om bolån, lånelöfte eller välj om du vill flytta eller utöka befintliga lån. Ett lånelöfte gäller i sex månader, men kan förlängas om inte rätt objekt har dykt upp under den tiden.

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider