EU-kod för information om bolån

EU-koden för information om bolån, den s k Bolånekoden, är ett avtal mellan organisationer för kreditinstitut och konsumentorganisationer inom EU.

Avsikten med Bolånekoden är att konsumenterna lättare skall kunna jämföra låneerbjudanden, även från utländska långivare. Koden innebär att banker och bostadsinstitut åtar sig att tydliggöra och systematisera informationen till konsumenter vid marknadsföring av bostadslån.

Enligt avtalet åtar sig långivarna att lämna följande information till konsumenten innan ett avtal om bolån träffas:

  • Allmän information om bostadslån, samt vilka kreditinstitut som tillämpar Bolånekoden
  • EU-faktablad om bostadslån.

EU-faktabladet är en skriftlig sammanfattning över lånevillkoren, anpassade till den sökta krediten. Villkoren, som presenteras i en standardiserad form för hela EU, ska redovisas före undertecknandet av låneavtal.


Läs mer om innehållet i koden och den allmänna informationen:

Bolånekod Allmän information


Har du som konsument svårigheter med tillämpningen av koden, kan du vända dig till:
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 Stockholm
Telefon: 08-24 30 85

Gå vidare

Aktuella boräntor
Här hittar du aktuella räntor på Danske Bolån med olika bindningstider.

Se räntor
Ansök om bolån
Ansök om bolån eller lånelöfte.

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider