Insättning av utbetalningsavier,
checkar och postväxlar

Om du vill ha hjälp med att sätta in en utbetalningsavi, check eller postväxel på ditt konto i Danske Bank behöver du inte besöka ett bankkontor. Det går bra att skicka den per post. Värdet sätts in på ditt konto samma dag som vi får brevet.

Ett ännu snabbare, säkrare och billigare sätt är att försöka undvika den typen av värdehandlingar och istället se till att pengarna sätts in direkt på ditt bankkonto. Du kan skicka följande utbetalningsavi, check eller postväxel för insättning på konto:

 • Bank- och Plusgiroutbetalningsavi
 • Svensk bankcheck
 • Postväxel
 • Utländsk check i SEK (utländsk check i utländsk valuta måste du lämna till ditt bankkontor)


Skicka till:

Danske Bank ACP
FE 950
107 76 Stockholm

Tänk på att:

 • Ange kontonummer där värdet ska sättas in på baksidan av utbetalningsavin, checken eller postväxeln (insättning görs endast till den som står som mottagare på värdehandlingen).
 • Skriva under utbetalningsavin, checken eller postväxeln på baksidan (för företag gäller endast underskrift av behörig firmatecknare/fullmaktstagare).
 • Kontrollera att sista inlösendatum inte har passerats, ta annars kontakt med utställaren.
 • Spara en kopia av hela avin, checken eller postväxeln innan du skickar den till Danske Bank.
 • Ange en referenstext på baksidan om du vill att denna ska noteras på insättningen.
 • Om du skickar en check, korsa den genom att dra två parallella streck på diagonalen på checkens framsida.
 • Det är du som avsändare som står risken om värdehandlingen inte skulle nå banken.

Pengar direkt på kontot
Om utställaren sätter in pengar direkt på ditt konto istället för att skicka en värdehandling slipper du alla moment ovan och får tillgång till pengarna direkt.

Gör så här:

 1. Generellt
  Kontakta utställaren och be att få betalningen insatt på ditt konto nästa gång.
 2. Skatteverket
  Får du överskjutande skatt/moms av Skatteverket via utbetalningskort? Logga in med bankID på Skatteverket och registrera ditt kontonummer eller skriv ut blanketten 4802 Skatteåterbetalning till bankkonto från Skatteverkets hemsida och skicka till oss.
 3. Check från utlandet
  Får du betalning via check från utlandet? Du kan få betalningen överförd till ditt konto genom att lämna ditt IBAN och vår Swiftadress DABASESX till betalaren. Ditt IBAN hittar du i Hembanken eller Business Online på kontobilden under ”Villkor”.

Gå vidare

Intresserad av andra produkter och tjänster?
Här kan du läsa mer om andra produkter och tjänster:

Lån och krediter
Bolån
Spara och Placera
Danske Förmånsprogram
Ju mer du samlar hos oss, desto fler förmåner får du. Vilken förmånsnivå är du på?

Läs mer om Danske Förmånsprogram
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider