Depåförsäkring

En depåförsäkring ger dig möjlighet att fritt handla med värdepapper utan att behöva tänka på att deklarera köp och försäljningar. Du kan spara regelbundet eller genom engångsinsättningar. Du väljer själv.

Depåförsäkring ger dig möjligheten att handla med aktier, fonder och aktieindexobligationer utan att betala skatt på vinster och utdelningar. Du slipper dessutom deklarera för köp och försäljning av dina värdepapper.

 Du kan placera dina egna pengar eller företagets kapital. Du bestämmer hur, när och till vem pengarna ska betalas ut genom ett enkelt förmånstagarförordnande.

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kundservice Privat
0752-48 45 42

Boka möte Kontaktinformation
 

Så fungerar det
Försäkringsbolaget öppnar en depå i Danske Bank där dina premier placeras. Försäkringsbolaget äger depån, men det är du som disponerar den. Ditt försäkringsvärde motsvaras av tillgångarna i depån.

Spara på kort eller lång sikt
Du kan spara regelbundet eller via engångsinsättning. Du avgör själv premiens storlek.

Egna eller företagets pengar
Du kan placera eget kapital eller företagspengar. Du bestämmer hur, när och till vem pengarna ska betalas ut.
Återköp kan göras tidigast året efter det att försäkringen tecknats. Om du dör innan försäkringstidens slut betalas 101 procent av försäkringens värde ut till de förmånstagare du valt.

Placeringsregler
I princip samtliga noterade värdepapper går att handla via depåförsäkring. För fullständig information se Danica Pensions placeringsriktlinjer för Depåförsäkring.

  • I stället för skatt på realiserade kapitalvinster och utdelningar belastas kapitalet med en årlig avkastningsskatt.
  • Avkastningsskatten beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan nov föregående år, gånger 30%.
  • Kapitalunderlaget är summan av försäkringsvärdet i början av året, ökat med hela värdet av premier som betalats in under första halvåret samt hälften av värdet av premierna som betalats in under andra halvåret.

Försäkringen är en kapitalförsäkring
Detta innebär att alla utbetalningar är skattefria, alla utdelningar från svenska värdepapper är skattefria, källskatt tas ut för utländska värdepapper i enlighet med dubbelbeskattningsavtal, premierna är inte avdragsgilla och att försäkringen belastas med avkastningsskatt.

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och se hur enkelt det är att bli kund i banken?

Jag vill bli kund
Ansök om Kapitalförsäkring
Här kan du ansöka om

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider