Kort om kapitalförsäkringar

Skatte- och kostnadsfria fondbyten
I en kapitalförsäkring kan du när som helst byta fond utan att behöva ta hänsyn till skatteeffekter. Din försäkring är befriad från reavinstskatt vid fondbyte, istället belastas försäkringen med avkastningsskatt. Inte heller behöver du betala några extra avgifter vid byte av fond.

Du är alltså fri att när som helst placera om hela eller delar av ditt kapital till valfri fond i vårt sortiment, och på så sätt aktivt följa marknadens utveckling.

Du har kontroll över utbetalningen
En kapitalförsäkring ger dig hela tiden full kontroll över ditt sparkapital. Du kan placera företagspengar, spara för egen del, eller exempelvis för barnens kommande behov:
du bestämmer vem som ska få kapitalet genom ett förmånstagarförordnande.

  • du bestämmer när pengarna ska betalas ut.
  • du bestämmer under vilken tid pengarna ska utbetalas, till exempel under fem år anpassat till barnens studietid.
  • vid behov av investeringar i företagets verksamhet kan försäkringen ändras eller återköpas, helt eller delvis.
  • Om du skulle avlida innan försäkringstidens slut betalas 101 % av försäkringens värde ut till de förmånstagare du valt.


Skatteregler

  • alla utbetalningar från försäkringen är skattefria.
  • reavinster och utdelningar i fonderna är skattefria.
  • försäkringen belastas med avkastningsskatt.
  • premier (insättningar) är inte avdragsgilla.

Gå vidare

Ansök om Kapitalförsäkring
Här kan du ansöka om

Hann du inte in på banken?
Skaffa Hembanken redan idag. Då kan du göra dina bankärenden när och var det passar dig.

Om Hembanken
Beställ Hembanken
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider