Tjänstepension

Med våra tjänstepensionslösningar kan företaget på ett enkelt och flexibelt sätt hantera pensionsavsättningar. Som anställd har du ibland också möjlighet att själv styra över hela eller delar av din tjänstepension.

Vi har lösningar för företag som omfattas och som inte omfattas av kollektivavtal. Vi har koncept för så kallade "tiotaggare" samt lösningar för att växla din lön eller bonus mot en tjänstepension. Premien för Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och är baserad på din lön.​​

  • Skriv ut
  • Sajtkarta

Kontakta oss Kontakta oss

Kundservice Privat
0752-48 45 42

Boka möte Kontaktinformation
 

Tabellen visar exempel på hur mycket du kan få ut per månad under en 10-årsperiod med ett tjänstepensionssparande under förutsättning att det påbörjas vid angiven ålder och pågår till 65 år samt att den genomsnittliga årliga avkastningen uppgår till 5 respektive 10 %. Hänsyn är tagen till avgifter och avkastningsskatt, men inte till ev. värdeförändring under utbetalningstiden.

 Ålder Sparbelopp Sparbelopp
  1000 kr/mån 5000 kr/mån
 5 % 10 %  5 % 10 %
 30 år  6 748 kr 19 762 kr  - -
 40 år  3 829 kr 7 891 kr  19 629 kr  40 447 kr
 50 år - -  9 372 kr  14 043 kr

Gå vidare

Hitta rätt pensionssparande

Din pension kommer att bestå av minst två delar, kanske upp till fyra eller fem.

Hitta rätt pensionssparande

Teckna pensionssparande
Kontakta oss om:

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider