Pensionssystemet

Din pension kommer att bestå av minst två delar, kanske upp till fyra eller fem.

 1. Allmän pension: Består av inkomstpension och premiepension.

  Inkomstpension
  Arbetsgivaren betalar in 16 procent av lönen till din framtida pension.
  Din pension baseras sedan på hur hög lön du haft under ditt arbetsliv. Ju längre du arbetat och ju högre inkomst, desto högre pension. Värdet på din utbetalda pension följer den allmänna löne- och prisutvecklingen. Du får varje år information i det orange kuvertet om hur din framtida pension utvecklas.

  För personer födda 1953 eller tidigare gäller delvis andra regler i form av ATP.

  Premiepension
  Arbetsgivaren betalar in 2,5 procent av din lön, som du kan placera i de fonder som pensionsmyndigheten erbjuder. Dessa placeringar kan bli en stor del av din pension. Du kan också avstå från att välja och då placeras dina pengar i Sjunde AP-fonden. Villkoren här är ungefär desamma som för övriga placeringar. Alla fonder har individuellt satta avgifter. Du får information varje år i det orange kuvertet.

  Läs mer på www.pensionsmyndigheten.se

 2. Garantipension
  Har du haft inga eller mycket små inkomster kommer du att få garantipension. Har du garantipension så får du ingen eller mycket liten allmän pension. Villkoret för full garantipension är att du bott minst 40 år i Sverige. Har du bott kortare tid  minskas din garantipension med 1/40-del för varje år. Det vill säga har du bott 32 år i Sverige så får du 32/40 av full garantipension.

 3. Tjänstepension
  I många fall betalar arbetsgivaren in premier för tjänstepension. Storleken på premierna beror på överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter, om du är arbetare eller tjänsteman, hur gammal du är och inom vilket avtalsområde du arbetar. Du är oftast själv ansvarig för att placera dina premier.

  Vi erbjuder lösningar både för företag med och utan kollektivavtal genom vårt försäkringsbolag Danica Pension.

  Vi skräddarsyr även lösningar för egenföretagare och nyckelpersoner i företaget. I samband med tecknande av tjänstepension kan det vara lämpligt att också se över ditt liv- och sjukförsäkringsskydd. Vi erbjuder fri flytträtt till annat försäkringsbolag om du av någon anledning skulle vara missnöjd.

Gå vidare

Hitta rätt pensionssparande

Din pension kommer att bestå av minst två delar, kanske upp till fyra eller fem.

Hitta rätt pensionssparande

Teckna pensionssparande
Kontakta oss om:

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider