När livet förändras

Du kanske byter jobb eller boende, gifter dig och får barn. Vid dessa tillfällen är det klokt att se över dina pensions- och livförsäkringar så de är i fas med din verkliga livssituation.

Du kan själv förändra det mesta i dina pensionsförsäkringar. Behöver du mer information är du välkommen att kontakta någon av våra försäkringsrådgivare.

Allt om livets olika skeden

Dags att byta jobb?
Tala med din arbetsgivare om att få bättre eller åtminstone lika bra pensionsförmåner när du ska börja ett nytt arbete.

 Om du byter jobb
Snart pensionär?
Senast några år före din planerade pensionering bör du kontrollera ditt pensionssparande.

Kontrollera ditt sparande 
Vid sjukdom eller olycksfall
Undersök hur mycket pensionen och levnadsstandarden förändras vid sjukdom eller invalidisering.  

Vid sjukdom eller olycksfall 
Efterlevandeskydd
Med en bra livförsäkring har du tryggat tillvaron för din familj om du skulle avlida innan du går i pension.

Läs om efterlevandeskydd
När du gifter dig
Mycket förändras när du gifter dig och börjar ett nytt kapitel i ditt liv. Se till att din familj är rätt försäkrad.

Har du gift dig? 
När du får barn
När familjen växer är det viktigt att ni har rätt försäkringar om något oförutsett skulle hända. 

Finns barn med i bilden?
Vid skilsmässa
Om du skiljer dig behöver du se över dina pensioner och vilka förmånstagare du har. 

Vid skilsmässa
Vad händer med boendet?
Ta reda på hur dina efterlevande kan bo kvar i er bostad om du blir allvarligt sjuk eller avlider.

Hur skyddar du dig

Gå vidare

Hitta rätt pensionssparande

Din pension kommer att bestå av minst två delar, kanske upp till fyra eller fem.

Hitta rätt pensionssparande

Teckna pensionssparande
Kontakta oss om:

Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider