Våra olika typer av fonder

Vi erbjuder fyra olika typer av fonder.

Aktiefonder
En aktiefond investerar minst 75% av kapitalet i aktier. Våra aktiefonder investerar i olika länder, regioner och branscher. Aktieinvesteringar är generellt mer riskabla ju mer specialiserade de är, varför man bör sprida sin risk till flera olika aktiefonder.

Räntefonder
En räntefond investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Våra räntefonder investerar i olika länder, regioner och typer av obligationer. Ränteinvesteringarnas risk beror generellt på obligationernas löptider och kreditkvalitet. Det är därför en god idé att sprida sin risk genom att investera i flera olika räntefonder.

Blandfonder
En blandfond placerar både i aktier och obligationer. Genom att investera i denna typ av fond, slipper du att själv kombinera dina aktie- och obligationsinvesteringar. Blandfonder har generellt sett en lägre risk än aktiefonder, men en högre risk än obligationsfonder.

Fondandelsfonder
Danske Invests fondportföljer är så kallade fondandelsfonder, det vill säga fonder som placerar i andra fonder.

Fondportföljerna innehåller fonder ur Danske Invests fondsortiment med olika placeringsinriktning och risknivå. Ett svenskt förvaltarteam avgör vilka fonder som ska ingå i fondportföljerna och sköter sedan bevakning och omplaceringar. Eftersom fondportföljen förvaltas aktivt behöver du inte själv bevaka och omplacera mellan olika fonder.

Gå vidare

Handla med aktier och fonder
Här kan du beställa

Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider