Villkor och förbehåll

Slutliga villkor för emissioner avsedda för den svenska marknaden

Obligationsprogram för strukturerade obligationer
Danske Bank A/S ger genom sitt obligationsprogram för strukturerade obligationer (Structured Note programme) ut obligationer och andra löpande skuldförbindelser (gemensamt ”Obligationer”). Prospektet består av ett grundprospekt (Base Prospectus) som ska läsas tillsammans med tillägg till prospekt (Supplement), varje dokument som är del av grundprospektet genom hänvisning samt slutliga villkor (Final Terms) för respektive utgivna Obligationer.

DDBO SC5A​

DDBO SEA2​

DDBO SE99

DDBO SE91 DDBO SE92
DDBO SE9A​ DDBO SE9B
DDBO SE 89

DDBO EPB 1704
DDBO 3C3D

DDBO 3C3C

 

DDB GTM 2917 DDBO GTM 2903
DDBO Sverige SE7A

 

DDBO SI 2820 Trance 3
DDBO EPB 1658

 

DDBO GTM 2785
DDBO GTM 2786
DDBO SE35 DDBO SE36
DDBO SC1D CAM CLN2
DDBO 2689 DDBO 2695
DDBO GTM 2754
DDBO GTM 2710
DDBO SC1C
DDBO GTM 2766
DDBO SE30 DDBO SE31
DDBO SC10
DDBO SC13
Credit Event Notice 29 December 2016

DDBO SC2D
Credit Event Notice 29 December 2016

DDBO SI 1361 FO SWE
DDBO SE23
DDBO SE11
DDBO SE20 DDBO 412 Credit Event Notice dated December 18th
 

DDBO 533 A Sverige
DDBO 533B Sverige Tillväxt
DDBO 533C Europa
DDBO 533D Europa Tillväxt

DDBO NBT1 - Norden 10 Bolag Tillväxt
DDBO 412 Portugal Telecom (25 October 2016)
Credit Event Notice dated December 18th
DDBO 406
DDBO 403
 
Nedan är länk till grundprospekt och tillägg till prospekt för Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.Registreringsdokument
Nedanstående registreringsdokument innehåller information om Danske Bank A/S och utgör, tillsammans med sammanfattningen och värdepappersnoten för respektive värdepapper angivet nedan, ett prospekt avseende respektive värdepapper. Registreringsdokumentet ska således läsas tillsammans med aktuell sammanfattning och värdepappersnot och den information som införlivas genom hänvisning samt, i förekommande fall, tillägg till någon av dessa delar av respektive prospekt.
Registreringsdokument 2013 (24 maj 2013)

Tillägg till registreringsdokument

Tillägg nr3 till registreringsdokument och tillägg nr2 till prospekt avseende DDBO 530
Tillägg nr 2 till registreringsdokument och tillägg nr 1 till prospekt avseende DDBO 530
Tillägg till registreringsdokument och prospekt avseende DDBO 529 A Europa, DDBO 529 B Europa Tillväxt och DDBO 529 C Global Tillväxt

Sammanfattning och värdepappersnoter
Credit Event Notice DDBO 402 Portugal Telecom (25 October 2016)Credit Event Notice DDBO 402 Norske Skogsindustrier ASA (25 october 2016)Sammanfattning och värdepappersnot för DDBO 402 Kreditobligation Europa (30 augusti 2013)Sammanfattning och värdepappersnot för DDBO 530 (28 juni 2013)
Sammanfattning och värdepappersnot för DDBO 529A (24 maj 2013)
Sammanfattning och värdepappersnot för DDBO 529B (24 maj 2013) Sammanfattning och värdepappersnot för DDBO 529C (24 maj 2013)

Tillägg till sammanfattning och värdepappersnoter
Tillägg nr3 till registreringsdokument och tillägg nr2 till prospekt avseende DDBO 530
Tillägg nr 2 till registreringsdokument och tillägg nr 1 till prospekt avseende DDBO 530
Tillägg till registreringsdokument och prospekt avseende DDBO 529 A Europa, DDBO 529 B Europa Tillväxt, DDBO 529 C, Global Tillväxt

MTN-program

Detta Medium Term Note Program utgör en ram under vilken Danske Bank A/S avser att på den svenska kapitalmarknaden ta upp lån i svenska kronor (“SEK”) och euro (“EUR”). Lån upptas genom utgivande av obligationer och andra löpande skuldförbindelser (gemensamt “Obligationer”), så kallade Medium Term Notes.
Prospektet består av ett grundprospekt som ska läsas tillsammans med tillägg till prospektet, varje dokument som är del av grundprospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för respektive utgivna Obligationer.

​​​​​​​​​​
 
Danske Bank - Grundprospekt Format
Grundprospekt 2012 (4 juni) PDF
Grundprospekt 2011 (14 juli) PDF
Grundprospekt 2010 (20 juli) PDF
Grundprospekt 2009 (22 dec 2009) PDF
Grundprospekt 2009 (6 feb 2009) PDF
Grundprospekt 2008 PDF
Grundprospekt 2007 PDF
Grundprospekt 2006 PDF

Danske Bank - Tillägg till grundprospekt Format
Tillägg till grundprospekt (15 maj 2013) PDF​
Tillägg till grundprospekt (20 februari 2013) PDF
Tillägg till grundprospekt (13 november 2012) PDF
Tillägg till grundprospekt (14 augusti 2012) PDF
Tillägg till grundprospekt (1 juni 2012) PDF
Tillägg till grundprospekt (28 maj 2012) PDF
Tillägg till grundprospekt (20 februari 2012) PDF
Tillägg till grundprospekt (3 januari 2012) PDF
Tillägg till grundprospekt (1 december 2011) PDF
Tillägg till grundprospekt (19 augusti 2011) PDF
Tillägg till grundprospekt (18 maj 2011) PDF
Tillägg till grundprospekt (23 februari 2011) PDF
Tillägg till grundprospekt (15 nov 2010) PDF
Tillägg till grundprospekt (20 aug 2010) PDF
Tillägg till grundprospekt (11 maj 2010) PDF
Tillägg till grundprospekt (19 feb 2010) PDF
Tillägg till grundprospekt (22 dec 2009) PDF
Tillägg till grundprospekt (12 nov 2009) PDF
Tillägg till grundprospekt (14 aug 2009) PDF
Tillägg till grundprospekt (20 maj 2009) PDF
Tillägg till grundprospekt (23 feb 2009) PDF
Tillägg till grundprospekt (27 nov 2008) PDF
Tillägg A till grundprospekt (25 aug 2008) PDF
Tillägg B till grundprospekt (25 aug 2008) PDF
Tillägg till grundprospekt (26 maj 2008) PDF
Tillägg till grundprospekt (4 mar 2008) PDF
Tillägg till grundprospekt (18 maj 2007) PDF
Tillägg till grundprospekt (31 okt 2006) PDF
Tillägg till grundprospekt (10 aug 2006) PDF
Tillägg till grundprospekt (10 maj 2006) PDF
Tillägg till grundprospekt (8 mars 2006) PDF

 

 

Danske Bank i egenskap av emissionsinstitut

Danske Bank i egenskap av emissionsinstitut
Aareal Bank AG
Akademiska Hus 
Autoliv
Förvaltnings AB Framtiden
​Hemsö
Holmen
Husqvarna
Ikano Bank
Jönköping kommun
Landshypotek Bank
​Loomis​
Länsförsäkringar Bank
Länsförsäkringar Hypotek
NCC Treasury
Nordea Hypotek
Post Danmark
Saab​
Sandvik
SBAB
SCBC
SEB AB
Skandia​
Skanska
SSAB
Sparbanken Finn
Sparbanken Öresund
Stockholm Stad
Sveaskog
Swedavia
Swedbank Hypotek
Swedish Match
Trelleborg
Vasakronan
Volvofinans
Willhem


Förbehåll

Aktieindexobligationer är värdepapper utgivna under Danske Bank A/S svenska MTN-program. Försäljning av obligationer, exempelvis aktieindexobligationer, kan i vissa länder vara begränsade av lag. Erbjudandet om aktieindexobligationer riktar sig endast till investerare som kan förvärva aktieindexobligationen utan att dess deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtaganden än de som följer av svensk rätt. Aktieindexobligationer erbjuds alltså inte till försäljning i till exempel USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA.​​​​​​​​​

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och se hur enkelt det är att bli kund i banken?

Jag vill bli kund
Om koncernen
Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med mer än 4 miljoner privatkunder.

Läs mer om koncernen
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider