Vinstsäkring

Många av våra aktieindexobligationer utvecklas mycket bra långt innan löptiden gått ut. Då kan det ofta vara fördelaktigt att sälja och placera om i en ny aktieindexobligation – på så sätt säkrar du den orealiserade vinsten mot eventuella framtida nedgångar. Eftersom kapitalskyddet höjts med ett nytt nominellt belopp får din placering en lägre risk. Om du återinvesterar i en ny aktieindexobligation säkrar du inte bara vinsten utan du har även kvar en placering mot en intressant marknad.

Begränsa förlust
Om din placerings underliggande marknad fallit kraftigt kan det också vara lämplig att sälja i förtid. På samma sätt som en vinstsäkring kan du alltså göra en försäljning på andrahandsmarknaden och ta en begränsad förlust. Detta var vanligt under 2002 och i början av 2003 då världens aktiemarknader hade fallit kraftigt. Om aktierna i till exempel en IT-korg, som gavs ut i början av 2000, hade fallit med 70 procent hade motsvarade aktieindexobligation kanske endast fallit med 15 procent tack vare kapitalskyddet och dess övriga egenskaper. Att då sälja den aktieindexobligationen och ta en begränsad förlust för att återinvestera kapitalet i en ny aktieindexobligation var en tilltalande lösning. På så sätt får du större möjlighet att ta del av framtida uppgångar på aktiemarknaden. Alternativet är att vänta löptiden ut och få tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen.

Att tänka på vid vinstsäkring av aktieindexobligationer
Vid en vinstsäkring är valet av den underliggande marknaden av betydelse – vid en omplacering av en produkt med samma underliggande marknad behålls den geografiska fördelningen i portföljen, t.ex. aktieindexobligation Sverige mot en ny aktieindexobligation Sverige.

Om den underliggande marknaden skiljer sig åt vid en vinstsäkring bör du tänka på att den geografiska fördelningen kommer att ändras i din portfölj och att avkastningspotentialen kanske inte är den samma. Om en underliggande marknad byts mot en annat, till exempel aktier mot valutapar bör du tänka på att den förväntade avkastningen kan förändras avsevärt. 

Vid en vinstsäkring bör du också tänka på att förfallodagen eventuellt ändras – du kanske har behov av det kapitalskyddade beloppet om exempelvis ett år. Du bör också vara medveten om skatteeffekterna som uppstår vid försäljningen.

Gå vidare

Bli kund
Vill du veta mer om vårt erbjudande och se hur enkelt det är att bli kund i banken?

Jag vill bli kund
Fondandelsfonder
Med fondandelsfonder sätter du några av Sveriges bästa förvaltare i arbete med att välja och bevaka fonder åt dig.​

Hitta rätt placering
Kontakta
0752-48 45 42

Chatta med oss

Kundservice Internetsupport

Kontakta oss

Ring till oss Skriv till ossBoka möteBli kund

Sök kontor

Hitta ditt kontorKontorens öppettider